Integritetspolicy

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

ThaixiTour
819/74 Ekkachai Road
Bangbon, Bangkok
Thailand

Telefonnummer
+66 61 878 6678

E-postadress
Info(a)thaixitour.com

Vi behandlar följande information

Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Kvittouppgifter och betalningstransaktioner
Information om beställningen
Användnings- och bokningsuppgifter för tjänsten
Kundmeddelanden och deras innehåll
Kundfeedback
Marknadsföringstillstånd (e-post, sms)
Information om skickade marknadsföringsmeddelanden
Information om e-postutskick av presentkort, kuponger och deras användning
Försändelser och svar som skickats av kunden

Kunduppgifter behandlas för följande ändamål

Tillhandahållande, utveckling och genomförande av tjänster samt övervakning och analys av kundservice
Tjänsteutveckling
Kommunikation och hantering av kundrelationer
Behandling av beställningar
Genomförande av marknadsföring

Uppgifternas förvaringstid

Kundens köpuppgifter sparas i upp till 5 år. Kunden kan begära borttagning av uppgifterna efter avslutad kundrelation. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på kundens samtycke. Kunden godkänner behandlingen av personuppgifter vid registrering eller i samband med beställning av tjänsten.

Kunduppgifter kan lämnas ut till samarbetspartners i följande situationer

Kunduppgifter kan delas med betaltjänstleverantörer, exempelvis banker, och andra aktörer som tillhandahåller betaltjänster
Kunduppgifter kan även förmedlas till IT-tjänsteleverantörer som möjliggör bland annat utskick av marknadsföringsmeddelanden
Kunduppgifter skickas till transportföretag för leveransändamål

Centrala samarbetspartners

Betalningstjänstleverantörer såsom Stripe
IT-tjänsteleverantörer, exempelvis Google LLC (Analytics)
Samarbetspartners som möjliggör marknadsföring

Personuppgifter behandlas i första hand inom EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i den utsträckning det är möjligt.

Samarbetspartners måste följa allmänna dataskyddsförordningar.