Avtalsvillkor

Avtalsvillkor

Tillämpningsområde

Dessa avtalsvillkor tillämpas på person- eller godstransport som erbjuds av ThaixiTour (nedan kallad tjänsteleverantören) till kunden.

Avtalet och överföring

Avtalet träder i kraft när kunden accepterar det erbjudande som gjorts av tjänsteleverantören eller gör en taxibeställning via webbplatsen, bokningsformulär eller genom att ringa kundtjänst. Tjänsteleverantören har rätt att överföra information om taxibeställningen och avtal helt eller delvis till en tredje part utan kundens samtycke.

Ångerrätt

Kunden har rätt att avboka tjänsten eller taxibeställningen senast 24 timmar innan överenskommen starttid för tjänsten eller transporten. Om avbokningen görs mindre än 24 timmar före beställningens start debiteras hela bokningsavgiften. Avbokningen ska göras skriftligen via e-post eller genom kontaktformuläret på webbplatsen.

Ansvar

Kunden ansvarar för att de uppgifter som lämnas till tjänsteleverantören är korrekta. Kunden är också ansvarig för att försäkra sig själv, bagage och värdeföremål.

Kunden ansvarar för skador som orsakas av transporterade bagage och för olämpligt beteende gentemot chauffören eller fordonet. Kunden ansvarar för att tjänsteleverantören har obehindrad tillgång till den av kunden angivna avgångsplatsen och destinationen.

Tjänsteleverantören åtar sig att erbjuda person- eller godstransport enligt kundens beställning. Tjänsteleverantören åtar sig att erbjuda en ersättningstransport inom rimlig tid om den förutbestämda transporten inte är tillgänglig.

Force majeure

Tjänsteleverantören är befriad från att uppfylla avtalsenliga skyldigheter och skadeståndsansvar i händelse av force majeure, vilket innebär oförutsedda extraordinära händelser som förhindrar fullgörandet av överenskomna skyldigheter. Force majeure kan vara till exempel olyckor, strejk, orkan, uppror, mobilisering, jordbävning, naturfenomen som förhindrar tjänsteleverans, vulkanutbrott, krig och myndighetsåtgärder som förhindrar utförandet, såsom importförbud och beslagtagande. Vid penningförpliktelser anses även avbrott i betalningstransaktioner eller allmän trafik vara force majeure.