Sopimusehdot

Sopimusehdot

Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan ThaixiTourin (myöhemmin palveluntarjoaja) asiakkaalle tarjoamaan henkilö- tai tavarakuljetukseen.

Sopimus ja siirtäminen

Sopimus syntyy, kun asiakas on hyväksynyt palveluntarjoajan tekemän tarjouksen tai tehnyt taksitilauksen verkkosivuston kautta, varauslomakkeella tai soittamalla asiakaspalveluun. Palveluntarjoajalla on ilman asiakkaan suostumusta oikeus siirtää taksitilauksen tiedot ja sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle.

Peruutusoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa palvelu tai taksitilaus viimeistään 24 tuntia ennen sovittua palvelun tai kuljetuksen aloitusaikaa, jolloin peruutus on asiakkaalle ilmainen. Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 24 tuntia ennen tilauksen alkua, veloitetaan koko varausmaksu. Peruutus on tehtävä kirjallisesti sähköpostitse tai sivustolla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Vastuut

Asiakas on vastuussa palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakas on vastuussa myös itsensä, matkatavaroiden ja arvoesineiden vakuuttamisesta.

Asiakas vastaa kuljetettavien matkatavaroiden ja epäasiallisen käytöksen aiheuttamista vahingoista kuljettajalle tai ajoneuvolle. Asiakas vastaa siitä, että palveluntarjoajalla on esteetön pääsy asiakkaan ilmoittamaan lähtöosoitteeseen ja määränpäähän.

Palveluntarjoaja sitoutuu tarjoamaan henkilö- tai tavarakuljetuksen asiakkaan tilauksen mukaisesti. Palveluntarjoaja sitoutuu tarjoamaan korvaavan kuljetuksen kohtuullisessa ajassa, mikäli ennalta sovittu kuljetus ei ole saatavilla.

Ylivoimainen este

Palveluntuottaja vapautuu sopimuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta force majeure -tapauksissa, joka tarkoittaa odottamatonta poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää sovitun velvollisuuden täyttämisen. Ylivoimainen este on esimerkiksi onnettomuudet, lakko, hirmumyrsky, kapina, liikekannallepano, maanjäristys, palvelun tuottamista estävät luonnoilmiöt, tulivuorenpurkaus, sota sekä suorituksen estävä viranomaisen toimi, kuten tuontikielto ja takavarikko. Rahavelvoitteiden yhteydessä myös maksuliikenteen tai yleisen liikenteen keskeytys katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.